« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.2.2016 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dziedzińca położonego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu

30/09/2016

Symbol: ZOU-XII.271.115.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz remont klatki schodowej korytarzy i łazi

30/09/2016

Symbol: ZOU-XII.271.105.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Remont lokalu mieszkalnego dla Rodzinnego Domu nr 6
przy ul. Grottgera 3 / 3a w Poznaniu

03/10/2016

Symbol: ZZM.ZP/252-44/16P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego

04/10/2016

Symbol: ZP.1.2016 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni szkolnej na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego na os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu

04/10/2016

Symbol: ZP.SP74/271-5/16 - przetarg nieograniczony na:

Budowa sceny zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

05/10/2016

Symbol: ZZM.ZP/252-42/16P - przetarg nieograniczony na:

Budowa placu dla seniorów i rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu

05/10/2016

Symbol: ZOLiRM.IV/381-13/16.EOG - przetarg nieograniczony na:

Wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku; modernizacja ogrodzenia-muru, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przyległych do niego; zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

06/10/2016

Symbol: ZZM.ZP/252-43/16P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu

- II etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu

06/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.108.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Poznań, jego jednostek organizacyjnych i innych podmiotów powiązanych z Miastem

06/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.88.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa serwerów

06/10/2016

Symbol: 312224-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy wolier w ciągu ssaków drapieżnych znajdujących się na terenie nowego ZOO w Poznaniu położonego przy ul. Browarnej 25 działka nr 29 zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ

07/10/2016

Symbol: 312267-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa stawów na terenie Starego ZOO w Poznaniu". Przedmiotem inwestycji są dwa stawy na terenie Starego ZOO w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej oraz przyległy do stawów teren zielony.

07/10/2016

Symbol: DT.5.212.39.2016 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dwóch segmentów domków campingowych na terenie Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

07/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.111.2016.HS1 - przetarg nieograniczony na:

kompleksowa dostawa paliwa gazowego

07/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.126.2016.HS - przetarg nieograniczony na:

Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez dostawę i montaż

a)      urządzeń siłowni zewnętrznej

b)      urządzeń zabawowych

c)      ławek

d)      wymianę żarówek na boisku sportowym w oprawach dwóch lamp oświetleniowych przy pomocy wysięgnika samochodowego

e)      niwelację terenu pod osadzenie urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest  w specyfikacji dotyczącej realizacji zadania, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy

CPV: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na   wolnym powietrzu         

37535200-9 - wyposażenie placów zabaw

39113600-3 - ławki
 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  i 7 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

10/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.122.2016.MJA - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usługi polegającej na:

- myciu okien wraz z żaluzjami poziomymi, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- praniu żaluzji pionowych (wertikali),

- myciu fasady szklanej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 a,b,

- myciu fasady ceramicznej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 a,b,

Usługa realizowana będzie zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w następujących budynkach Urzędu Miasta Poznania:

 pl. Kolegiacki 17,

 pl. Kolegiacki 12a,

 ul. Libelta 16/20,

 ul. 3 Maja 46,

 ul. Matejki 50,

 ul. Słowackiego 22,

 os. Bohaterów II Wojny Światowej 36

 ul. Gronowa 22 ab,

 ul. Gronowa 20,

 os. Bolesława Chrobrego 117.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres oraz częstotliwość świadczenia usług zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Zaoferowane przez Wykonawcę środki czystości nie mogą być gorszej jakości niż artykuły wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do umowy oraz muszą posiadać dopuszczenie do używania przez Państwowy Zakład Higieny, przyjazne środowisku naturalnemu i posiadających znak CE.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących następujące czynności:

- mycie okien wraz z żaluzjami poziomymi, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

- pranie żaluzji pionowych (wertikali)

- mycie fasady szklanej

- mycie fasady ceramicznej

10/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.120.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie Studium Wykonalności (Droga Dębińska)

10/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.131.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Naprawa oświetlenia zewnętrznego

12/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.129.2016.MJA - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Poznania

Opracowanie zasad prezentowania informacji miejskiej w przestrzeni publicznej poprzez ustandaryzowanie elementów informacji występujących w przestrzeni, ułatwiając poruszanie się w mieście, podnosząc rangę turystyczną Poznania, zwiększając bezpieczeństwo i budując jednocześnie jednolity wizerunek przestrzenny i marketingowy miasta. Opracowanie i wdrożenie projektu powinno być zrealizowane w oparciu o założenia wymienione w briefie, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.

14/10/2016

Zamówienia publiczne