« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.PN.271.3.16 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu

07/12/2016

Symbol: DT.2.212.50.2016 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego IV trybuna INEA Stadion w Poznaniu (60-320), ul. Bułgarska 17.

07/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.139.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

07/12/2016

Symbol: ZTM.EZ.3310.15.2016 - przetarg nieograniczony na:

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

08/12/2016

Symbol: DT.5.212.49.2016 - przetarg nieograniczony na:

Usługę sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

08/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.167.2016.MK - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja systemu Mitel MiVoice MX-ONE dla MOPR.

08/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.127.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

System Wspierajacy Zarządzanie Ruchem

08/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.154.2016.MK - przetarg nieograniczony na:

Przygotowywanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w zakładce Komunikaty/Inne ogłoszenia - zamówienie na usługi społeczne:

http://bip.poznan.pl/public/bip/news.html?co=print&instance=1056〈=pl∨_id=2218&id=100513

09/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.166.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie pomieszczeń MOPR

09/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.155.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług tłumaczeń na rzecz Urzędu Miasta Poznania w 2017 roku

09/12/2016

Symbol: WM-O-A-271-11/16 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawa miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS" od numeru 2/2017 do numeru 1/2018 (ISSN 1231-9139) - czasopismo specjalistyczne

14/12/2016

Symbol: ZP.271.3.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

22/12/2016

Symbol: ZP.271.2.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych  nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

22/12/2016

Symbol: ZOU-XII.271.153.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Dzierżawa wraz z serwisem urządzeń drukująco - kopiująco - skanujących

03/01/2017

Symbol: ZOU-XII.271.146.2016.MJA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych: - Urząd Miasta Poznania,

- Zarząd Dróg Miejskich,

- Zarząd Transportu Miejskiego,

- Poznańskie Centrum Świadczeń,

- Straż Miejska Miasta Poznania,

- Zakład Lasów Poznańskich,

- Zakład Robót Drogowych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

03/01/2017

Symbol: ZOU-XII.271.134.2016.HS1 - konkurs na:

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 7.1.2, 7.2.2, 8.2, 8.3, 10 Regulaminu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152) do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15:00.

Każdy uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie ma prawo złożyć w ramach pierwszego etapu konkursu jedno opracowanie stanowiące opis przyszłej wizji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu, który przesyła na adres Zamawiającego lub składa w jego siedzibie
(Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań,
pok. 152, do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Uczestnik dopuszczony do II ETAPU KONKURSU składa jedną pracę konkursową, którą przesyła na adres Zamawiającego lub składa
w jego siedzibie (Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 152) do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15:00.

20/03/2017

Zamówienia publiczne