« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOLiRM.IV/381-16/16 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (wraz wniesieniem, montażem, uruchomieniem i szkolenie personelu) 

31/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.118.2016.HS1 - przetarg nieograniczony na:

przebudowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko 57

31/10/2016

Symbol: ZZM.ZP/251-48/16P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wycinki  68 szt. drzew oraz 1532 m2 krzewów i prześwietlanie 544 szt. drzew oraz 2962 m2 krzewów na terenie Glinianek

02/11/2016

Symbol: 324685-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stawów na terenie Starego ZOO w Poznaniu.

02/11/2016

Symbol: 325285-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku małpiarni znajdującej się na terenie Starego ZOO w Poznaniu położonego przy ul. Zwierzyniecka 19, 60 - 814 Poznań zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis techniczny, oraz przedmiar robót.

02/11/2016

Symbol: DT.5.212.46.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wspierania organizacji ruchu na terenie przyległym do oddziału Arena , ul. Wyspiańskiego 33, 60-751 Poznań.

03/11/2016

Symbol: ZP/11/2016 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie sukcesywnych dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu 

04/11/2016

Symbol: ZP/13/2016 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa fabrycznie nowej koparki - ładowarki kołowej wraz z osprzętem dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu

04/11/2016

Symbol: OSW.ZP.2.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Józefa Sikorskiego zlokalizowanego przy  ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

04/11/2016

Symbol: ZZM.ZP/251-47/16P - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II  w Poznaniu (31 punktów świetlnych)

04/11/2016

Symbol: 324251-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wybiegu dla wilków znajdującego się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu położonego przy ul. Browarnej 25 działka nr 29 zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis techniczny, oraz przedmiar robót.

04/11/2016

Symbol: 3/2016/pn - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych RFID wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

07/11/2016

Symbol: ZP/12/2016 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 0-63 mm, w ilości do 9 000 Mg dla Zakładu Robót Drogowych                     w Poznaniu

08/11/2016

Symbol: ZOU-XII.271.130.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa 8 kredytów bankowych

08/11/2016

Symbol: ZOU-XII.271.141.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Najem długoterminowy samochodu osobowego

09/11/2016

Symbol: DT.5.212.40.2016 - przetarg nieograniczony na:

Prace modernizacyjne w budynku 302 i 408 w oddziale Malta, Poznań,
ul. Wiankowa 3.

09/11/2016

Symbol: ZTM.EZ.3310.11.2016 - przetarg nieograniczony na:

"Dostawa urządzeń oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na potrzeby budowy Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu"

09/11/2016

Symbol: 2/POSM/2016 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie fasady zachodniej budynku muzycznego POSM II st. w Poznaniu, ul. Solna 12

Uwaga: Załączniki Nr 5 i 7 prosimy otwierać za pomocą darmowego oprogramowania OpenRar.

10/11/2016

Symbol: ZOU-XII.234.2016.HS1 - konkurs na:

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz
z dokumentami wymienionymi w pkt 7.1.2, 7.2.2, 8.2, 8.3, 10 Regulaminu należy złożyćw siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152)
do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15:00.

Po rozpatrzeniu Wniosków Uczestnicy spełniający wymagania określone w Regulaminie zostaną dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych.

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe
w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152)
do dnia 20.03.2017 r. do godziny 15.00.

20/03/2017

Zamówienia publiczne