Oferta: ds. usuwania pojazdów

Data publikacji: 2019-01-10
Nr ref.: ZDM.DP.03.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. usuwania pojazdów

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-03-01

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowywanie decyzji administracyjnych
 2. Zgłaszanie potrzeb usunięcia pojazdu z drogi na mocy art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z prowadzeniem dalszego postępowania wynikającego z ustawy.
 3. Kontrola zgodności dokumentacji otrzymanej od organu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu.
 4. Przygotowywanie pozwów nakazowych do zapłaty dla właścicieli pojazdów z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 5. Reprezentowanie Miasta Poznań przed sądami cywilnymi.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie
 2. Znajomość przepisów PRD, KPA, KPC, KW.
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji zadań z art. 50a lub art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe

 1. Ukończone kursy lub szkolenia z zakresu usuwania pojazdów z art. 50a lub art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds.usuwania pojazdów.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Praca głównie przy komputerze oraz praca w terenie, na ulicach miasta, związana z przeprowadzaniem oględzin dotyczących prowadzonych spraw.

Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Scan03.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-01 14:09 - wynik rekrutacji (Aktualizacja)