Oferta: Stanowisko ds. planowania, opiniowania i uzgodnień (8)

Data publikacji: 2018-01-02
Nr ref.: ZDM.DP.1.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: Stanowisko ds. planowania, opiniowania i uzgodnień (8)

Zakres podstawowych czynności

 1. Opiniowanie i uzgadnianie projektów urządzeń podziemnych i nadziemnych  w ramach narad koordynacyjnych w GEOPOZ
 2. Opiniowanie i ustalanie warunków obsługi komunikacyjnej inwestycji   niedrogowych w ramach decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego
 3. Opiniowanie dostępu do drogi publicznej : dojazdu do działek
 4. Wizje w terenie związane z przygotowaniem opinii i uzgodnień

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe inżynierskie
 2. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 3. efektywna praca w warunkach stresu i presji czasu
 4. doświadczenie w jednostkach administracji publicznej min. 6 miesięcy
 5. umiejętność spokojnej, rzeczowej obsługi wnioskodawców

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (drogownictwo, budownictwo, inżynieria środowiska)
 2. Umiejętność czytania planów sytuacyjno - wysokościowych i map stanu prawnego
 3. Wiedza z zakresu projektowania, realizacji i uzgadniania zagadnień drogowych
 4. Umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat B
 5. Doświadczenie pracy w drogownictwie i w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, oświadczenie kandydata o niekaralności

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca głównie przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin w zakresie opiniowanych inwestycji.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w terminie do 2018-01-16.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-02 11:49 - wprowadzenie ogłoszenia rekrutacyjnego 1.2018 (Wprowadzenie informacji)