Oferta: stanowisko ds. planowania, opiniowania i uzgodnień (8)

Data publikacji: 2018-01-02
Nr ref.: ZDM.DP.1.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: stanowisko ds. planowania, opiniowania i uzgodnień (8)

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-03-20

Zakres podstawowych czynności

 1. Opiniowanie i uzgadnianie projektów urządzeń podziemnych i nadziemnych  w ramach narad koordynacyjnych w GEOPOZ
 2. Opiniowanie i ustalanie warunków obsługi komunikacyjnej inwestycji   niedrogowych w ramach decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego
 3. Opiniowanie dostępu do drogi publicznej : dojazdu do działek
 4. Wizje w terenie związane z przygotowaniem opinii i uzgodnień

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe inżynierskie
 2. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 3. efektywna praca w warunkach stresu i presji czasu
 4. doświadczenie w jednostkach administracji publicznej min. 6 miesięcy
 5. umiejętność spokojnej, rzeczowej obsługi wnioskodawców

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (drogownictwo, budownictwo, inżynieria środowiska)
 2. Umiejętność czytania planów sytuacyjno - wysokościowych i map stanu prawnego
 3. Wiedza z zakresu projektowania, realizacji i uzgadniania zagadnień drogowych
 4. Umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat B
 5. Doświadczenie pracy w drogownictwie i w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, oświadczenie kandydata o niekaralności

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca głównie przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin w zakresie opiniowanych inwestycji.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

wynik2018 01.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-20 13:56 - wynik rekrutacji 1/2018 (Aktualizacja)