Oferta: stanowisko ds. utrzymania dróg

Data publikacji: 2019-07-29
Nr ref.: ZDM.DP.31.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: stanowisko ds. utrzymania dróg

Zakres podstawowych czynności

 1. Bieżąca ocena stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników
 2. Określanie zabiegów utrzymaniowych, zlecanie ich wykonania oraz odbiorów
 3. Opiniowanie projektów inwestycyjnych oraz określanie warunków ich prowadzenia
 4. Prowadzenie dzienników dróg

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie techniczne
 2. Prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych w branży drogowej
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 3. Wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. utrzymania dróg.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin stanu dróg. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i  jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w terminie do 2019-08-13.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-29 09:12 - oferta pracy 31/2019 (Wprowadzenie informacji)