Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Komunikat Termin ważności

informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie z art 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, działając zgodnie z art 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp",  informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie z art 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na:" 1.Odnowę Infrastruktury Torowo-Sieciowej - Projektowanie oraz realizację modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej.2. Modernizację infrastruktury autobusowej i dworcowej"Znak sprawy ZTM.EZ.3310.10.2017

od 2017-07-05 do 2017-07-31