Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie nr 1/B/2018 o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy.

Ogłoszenie nr 1/B/2018

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, publikowane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

  1. Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2018 r.
  2. Nazwa i adres organizatora: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
  3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Art. 22 ust. 1 pkt 2
  4. Rodzaj transportu, linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy oraz przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Transport drogowy:

Linie autobusowe w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Kórnik i Zaniemyśl z miastem Poznań - 1 kwietnia 2019r.

od 2018-03-29 do 2019-04-01