Oferta: ds. administrowania parkingami "Parkuj i Jedź" (P&R)

Data publikacji: 2018-02-01
Nr ref.: ZTM.DO.1110.4.2018.1
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. administrowania parkingami "Parkuj i Jedź" (P&R)
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-04-19

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie projektów umów i ich realizacja w zakresie P&R.
 2. Administrowanie parkingiem P&R.
 3. Wsparcie procesu rozwoju systemów P&R.
 4. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu parkingowego P&R.  
 5. Współpraca z Urzędem Miasta Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
 6. Planowanie oraz monitorowanie dochodów i wydatków.
 7. Przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych ZTM, m.in. zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych w zakresie zadań działu.
 8. Definiowanie i zarządzanie ryzykami.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Certyfikat Prince2 lub ITIL.
 3. Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów.
 4. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 5. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 6. Komunikatywność.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Odporność na stres.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność zarządzania projektami.
 2. Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowych w oparciu o przepisy PZP.
 3. Znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność wystąpień publicznych.
 5. Umiejętność zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.
 6. Znajomość zagadnień związanych z parkingami bezobsługowymi.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami, instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.1110.4.2018.1.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-19 10:12 - ZTM.DO.1110.4.2018.1 wynik (Aktualizacja)