Oferta: ds. administrowania sieciami i infrastrukturą teleinformatyczną

Data publikacji: 2017-07-06
Nr ref.: ZTM.DO.1110.13.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. administrowania sieciami i infrastrukturą teleinformatyczną
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-09-08

Zakres podstawowych czynności

Zakres podstawowych czynności:

 1. administrowanie zakładowa siecią komputerową oraz serwerową
 2. analiza i rozwiązywanie problemów sieciowych
 3. konfigurację switch-y, routerów, firewall - urządzenia CISCO, HP Aruba, EdgeCore, microtik,
 4. konfiguracja VPN, VLAN, Routing,
 5. konfigurowanie sieci oraz dedykowanych urządzeń dla telefonii VoIP,
 6. prowadzenie i tworzenie dokumentacji sieci fizycznej oraz logicznej,
 7. tworzenie architektury nowych rozwiązań na potrzeby przebudowy sieci zakładowej,
 8. nadzór i monitorowanie dostępności, pojemności i wydajności sieci,
 9. nadzór nad bezpieczeństwem zasobów sieciowych,
 10. rozwój istniejącego monitoringu sieci oraz wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie,
 11. przygotowywanie (okresowo) oraz wykonywanie testów penetracyjnych sieci,
 12. analiza ofert w zakresie obszaru sieci, umiejętność dostarczenia informacji do budowy zapytań ofertowych,
 13. zarządzanie systemem poczty elektronicznej - MSExchange.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe informatyczne,
 2. umiejętność zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 3. znajomość zagadnień związanych z administracją sieci LAN/WAN,
 4. wiedza dotycząca: protokołów routingu EIGRP, BGP, produktów sieciowych CISCO, technologii VPN,
 5. znajomość protokołu 802.1x,
 6. znajomość systemu Linux (dystrybucja CentOS, Ubuntu, RedHat),
 7. praktycznej znajomości zagadnień wirtualizacji,
 8. znajomość rozwiązań SAN/NAS (F/iSCSI),
 9. 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość j. angielskiego,
 2. komunikatywność
 3. dobra organizacja pracy,
 4. samodzielność.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z przy  komputerze, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.110.13.17.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-08 15:11 - Wyniki naboru (Aktualizacja)