Oferta: ds.obsługi Klienta w zakresie ulg i zwolnień

Data publikacji: 2017-06-13
Nr ref.: ZTM.DO.1110.11.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds.obsługi Klienta w zakresie ulg i zwolnień
Informacje dodatkowe: pełen etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Przyjmowanie dokumentów, ewidencjonowanie, weryfikowanie, zapisywanie ulg i zwolnień.
 2. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących przepisów prawa i regulaminów ZTM w  szczególności w zakresie osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań.
 3.  Wnikliwa analiza przepisów prawnych i redagowanie pism.
 4. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących taryfy opłat.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie/wyższe - preferowane administracja publiczna.
 2. Znajomość obsługi komputera pakiet MS Office i urządzeń biurowych.
 3. Roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 4. Umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań, redagowania pism
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego minimum 2 lata.
 2. Znajomość problematyki z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność.
 4. Nastawienie na rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
 5. Sumienność, staranność

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga  telefonicznego kontaktowania się z , klientami, instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie do 2017-06-28.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-13 10:43 - ogłoszenie naboru (Wprowadzenie informacji)