Oferta: ds. planowania i realizacji inwestycji

Data publikacji: 2017-10-03
Nr ref.: ZTM.DO.1110.21.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. planowania i realizacji inwestycji
Informacje dodatkowe: 2 etaty

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-11-09

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie inwestycji do powierzenia inwestorowi zastępczemu.
 2. Współpraca z inwestorem zastępczym w ramach inwestycji realizowanych dla Miasta Poznania.
 3. Udział w wizjach lokalnych i uzgadnianiu opracowywanej dokumentacji.
 4. Analiza stopnia realizacji inwestycji.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy minimum 3 lata.
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku wymagającym planowania, projektowania, realizacji i nadzoru wykonawstwa obiektów budowlanych.
 4. Znajomość wizji, misji i strategii Miasta Poznania
 5. Bardzo dobra znajomość układu komunikacyjnego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.
 6. Znajomość nowoczesnych standardów zarządzania projektami inwestycyjnymi.
 7. Znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami.
 8. Umiejętność analitycznego myślenia.
 9. Podstawowa znajomość prawa budowlanego.
 10. Prawo jazdy kat. B
 11. Dobra znajomość pakietu MS Office.
 12. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 13. Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania.
 2. Kompetencje w zakresie zarzadzania projektami.
 3. Kompetencje w zakresie systemów zapewnienia jakości.
 4. Kompetencje w zakresie zarządzania procesowego.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga wyjść poza miejsce pracy, odbywania delegacji służbowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo  w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisje. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.110.21.17.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-09 12:39 - wynik 1110.21 (Aktualizacja)