Oferta: ds. rozkładów jazdy i integracji z koleją

Data publikacji: 2018-06-07
Nr ref.: ZTM.DO.1110.6.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. rozkładów jazdy i integracji z koleją
Informacje dodatkowe: pełen etat - umowa o pracę

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-06-29

Zakres podstawowych czynności

 1. Planowanie układu komunikacyjnego.
 2. Analizowanie stanu bieżącego komunikacji miejskiej, wyszukiwanie obszarów wymagających usprawnień, projektowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
 3. Opracowywanie rozkładów jazdy.
 4. Współpraca z jednostkami pomocniczymi miasta, przewoźnikami kolejowymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanych zadań.
 5. Integracja systemów informacji pasażerskiej w obszarze aglomeracji poznańskiej.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: transport, logistyka, ekonomia, gospodarka przestrzenna.
 2. Znajomość układu komunikacyjnego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.
 3. Znajomość pakietu MS Office.
 4. Znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość zasad opracowywania rozkładów jazdy.
 2. Umiejętność zarządzania projektami.
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z publicznym transportem zbiorowym.
 4. Znajomość obsługi programów do tworzenia i zarządzania rozkładami jazdy.
 5. Znajomość obsługi programów graficznych.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań - danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga wyjść poza miejsce pracy, odbywania delegacji służbowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.1110.6.2018.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-29 10:57 - ZTM.DO.1110.6.2018 wynik (Aktualizacja)