Oferta: Kierownik Działu Inwestycji

Data publikacji: 2018-01-10
Nr ref.: ZTM.DO.1110.3.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: Kierownik Działu Inwestycji
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-01-29

Zakres podstawowych czynności

 1. Zarządzanie komórką organizacyjną;
 2. Przygotowanie projektów planu finansowego do realizacji zadań,
 3. Realizacja celów i zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego ZTM, a w szczególności:
 • a) zarządzanie procesami inwestycyjnymi publicznego transportu zbiorowego realizowanymi przez ZTM z pozycji inwestora oraz dysponenta środków budżetowych;
 • b) planowanie rozwiązań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej;
 • c) przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej i monitorowanie wydatków w ramach prowadzonych projektów;
 • d) opiniowanie rozwiązań inwestycyjnych przygotowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub stowarzyszenia, organizacje, itp.;
 • e) prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych projektów oraz uzgodnień tych projektów inwestycyjnych;
 • f) przygotowanie inwestycji do powierzenia inwestorowi zastępczemu;
 • g) współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne dla projektów transportowych, a także ich rozliczaniu,
 • h) współpraca z inwestorem zastępczym w ramach inwestycji realizowanych dla M. Poznań;
 • i) przygotowanie materiałów dla sporządzenia zamówienia publicznego w zakresie robót inwestycyjnych;
 • j) udział w wizjach lokalnych i uzgadnianiu dokumentacji; analiza stopnia realizacji inwestycji;
 • k) udział w opracowaniu informacji dotyczących postępu robót inwestycyjnych;
 • l) merytoryczna weryfikacja faktur za wykonanie robót inwestycyjnych na podstawie dokumentów (świadectw płatności, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.);
 • ł) wystawianie odpowiednim komórkom organizacyjnym niezbędnych dokumentów dla przyjęcia do eksploatacji zadania lub obiektu, po jego odbiorze końcowym;
 • m) sprawdzanie dokumentacji w zakresie kompletności, wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń
 • n) bieżąca analiza realizacji umów i zleceń.

4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

5. Inne zadania związane z funkcjonowaniem działu.

6. Obowiązki zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Minimum 5 letni staż pracy związany z działalnością inwestycyjną.
 3. Wiedza z zakresu przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska i administracji samorządowej.
 4. Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji.
 5. Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office.
 6. Umiejętność zarządzania zespołem i efektywnego komunikowania się z pracownikami.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Znajomość wizji, misji i strategii Miasta Poznania.

Wymagania dodatkowe

 1. Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. Wiedza z zakresu wybranych aspektów prawa zamówień publicznych.
 3. Wiedza z zakresu wybranych aspektów procedur kontraktowych FIDIC.
 4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem infrastruktury transportowej aglomeracji.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy w działalności inwestycyjnej (świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje).
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami, instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Miejsce pracy niedostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.1110.3.2018.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-29 11:23 - ZTM.DO.1110.3.2018 (Aktualizacja)