Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.13.2017 - przetarg nieograniczony na:

"Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu."

26/09/2017