Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.18.2017 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu i części komputerowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

27/11/2017