Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.15.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i wdrożenie Systemu Silnego Uwierzytelnienia na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

29/10/2019