Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.11.2017 - przetarg nieograniczony na:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, poprzez rozszerzenie obecnie wykorzystywanego przez MPK Poznań oraz ZTM Poznań, Systemu ITS (Intelligent Transport Systems) Poznań.

28/07/2017