Zamówienie: ZTM.EZ.3310.14.2019

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.14.2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 28 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wraz z instalacją Tablic Informacji Pasażerskiej i kamer oraz wykonanie projektu wraz z budową przyłącza światłowodowego

Termin składania ofert/wniosków

30 września 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

23 sierpnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Flis
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-28 12:53 - aktualizacja pliku (Aktualizacja)