Zamówienie: ZTM.EZ.3310.19.2019

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.19.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 27 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

Termin składania ofert/wniosków

5 grudnia 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-12-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ilona Maciak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-27 15:22 - wprowadzanie danych (Aktualizacja)