Zamówienie: ZTM.EZ.3310.8.2018

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.8.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie koncepcji technicznej dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec") oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

18 maja 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-05-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Górska
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-10 12:42 - do (Wprowadzenie informacji)