Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Tomasz Lisiecki
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
61 8608500, fax 61860 8512
godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
kancelaria@zzmpoznan.pl
www.zzmpoznan.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA  Nr LXXX/1226/V/2010 W SPRAWIE  REORGANIZACJI ZARZĄDU  ZIELENI  MIEJSKIEJ.

UCHWAŁA NR XXIX/430/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2016 r. W SPRAWIE NADANIA STATUTU JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-16 13:28 - wyniki naboru (Aktualizacja)