Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-08/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki - remont kładek

26/04/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-09/2019P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu - etap I

10/05/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-10/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja Parku przy ul Browarnej w Poznaniu

10/05/2019