Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-26/19 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej" w ramach zadania pn. "Modernizacja zieleni parkowej"

15/10/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-25/2019P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew).

22/10/2019