Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-12/18P - przetarg nieograniczony na:

Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu

30/04/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-14/18P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego - II etap

11/05/2018