Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-27/18P - przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: "programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" przy drzewach na Alei Niepodległości, przy pomniku Armii Poznań, w parku Maltańskim, parku Podworskim i parku Cytadela - zadanie A i "rewaloryzacji parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r." - zadanie B.

16/08/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-29/18P - przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu

17/08/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-30/18P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej -  "trójkąt A i B" (część nr 1) od strony ul. Zamenhofa - "trójkąt C" (część nr 2) oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (część nr 3)

22/08/2018