Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-03/18P - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego wraz z pielęgnacją i utrzymaniem całego terenu

02/03/2018