Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-1/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja Parku im. I.J. Drwęskich w Poznaniu

25/02/2019

Symbol: ZZM.ZP/251-02/2019P - przetarg nieograniczony na:

zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz zagospodarowanie placów zabaw będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

04/03/2019