Zamówienie: ZZM.ZP/252-16/2019P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-16/2019P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 17 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont wybranych alejek w parku na os. Oświecenia w Poznaniu

Komplet materiałów przetargowych dostępny jest TUTAJ

Termin składania ofert/wniosków

6 czerwca 2019 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 maja 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-31 13:23 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)