Zamówienie: ZZM.ZP/252-19/18P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-19/18P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 czerwca 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie wybiegu dla psów na Naramowicach

Termin składania ofert/wniosków

20 czerwca 2018 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 czerwca 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-04 11:33 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)