Zamówienie: ZZM.ZP/252-21/19P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-21/19P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: "programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" oraz "bezpiecznych przestrzeni" przy drzewach w parkach Szelągowskim, Tysiąclecia, Gagarina, Cytadela i przy ul. Armii Poznań - Pułaskiego /łącznie do pielęgnacji 508 drzew/, oraz założenie wiązań elastycznych na 4 kasztanowcach w Parku Szelągowskim

Termin składania ofert/wniosków

26 sierpnia 2019 do godz. 08:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-20 13:04 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)