Zarządzenie nr 1/2000

W sprawie zmiany zasad przyznawania dodatków służbowych pracownikom Urzędu Miasta Poznania oraz Delgatur Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-01-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-01-01

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0