Zarządzenie nr 1/2019/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 585/30, arkusz mapy 10, obręb Kiekrz.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-02

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, cenę zakupu, nr kw)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 tekst jedn.).

Osoba dokonująca wyłączenia

Anna Brzezińska

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0