Zarządzenie nr 10/2000

W sprawie powołania zespołu do spraw regulacji terenowo-prawnych w związku z przekształceniem MPK

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-03-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-03-16

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0