Zarządzenie nr 10/2019/P

w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu "Cyfrowe i partycypacyjne modelowanie przestrzeni miejskich w wybranych lokalizacjach Poznania i Metropolii Poznań", aplikującego o dofinansowanie w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 grudnia 2018 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-07

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0