Zarządzenie nr 107/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-09

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0