Zarządzenie nr 11/2000

W sprawie zmiany klauzuli tajności, weryfikacji i uaktualnienia dokumentacji związanej z podwyższaniem gotowości obronnej kraju w Urzędzie Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-03-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-03-20

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0