Zarządzenie nr 11/2006/K

W sprawie wykonywania przez wydziały Urzędu Miasta Poznania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2006-02-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2006-02-21

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 16:16:14.0