Zarządzenie nr 111/2018/P

w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-12

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0