Zarządzenie nr 114/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0