Zarządzenie nr 11a/2000

W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2000

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-03-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-03-21

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:06.0