Zarządzenie nr 12/2000

W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-04-04

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0