Zarządzenie nr 13/2019/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Strażewicza i ul. Zagajnikowej, stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-10

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0