Zarządzenie nr 14/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-08

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-01-22 16:20:49.0