Zarządzenie nr 16/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-09

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 16:14:10.0