Zarządzenie nr 174/2019/P

w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic: Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-02-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-02-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 08:17:23.0