Zarządzenie nr 18/2000

W sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-04-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-04-17

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0