Zarządzenie nr 18/2018/K

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-30

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-10 16:18:43.0