Zarządzenie nr 19/2019/P

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-11

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0