Zarządzenie nr 2/2000

W sprawie szczególowego zakresu zadań Prezydenta Miasta, jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Miasta

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-02-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-02-24

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 16:15:33.0