Zarządzenie nr 21/2019/K

w sprawie powołania Zespołu ds. Rewaloryzacji Placu Kolegiackiego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-07

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0