Zarządzenie nr 214/2005/P

W sprawie określenia dla "Obszaru Staromiejskiego " w Poznaniu zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych oraz wolnostojących reklam i innych tymczasowych obiektów budowlanych, na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2005-02-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2005-03-01

Kategoria zarządzenia

Działalność gospodarcza

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:14:55.0