Zarządzenie nr 22/2018/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-10

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:13:29.0