Zarządzenie nr 22/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-12

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 16:14:10.0