Zarządzenie nr 236/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, ul. Traugutta 42, pani Renacie Grzegorzewicz-Zielony.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-18 16:12:49.0