Zarządzenie nr 24/2000

W sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 63/99 w spr. wykonywania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniem nr 9/2000 z dnia 16 marca 2000 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-05-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-05-08

Jednostka przygotowująca

Wydział Informatyki

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:18.0