Zarządzenie nr 244/2018/P

w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-28

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Wydział Ochrony Środowiska

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Ochrony Środowiska

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0