Zarządzenie nr 25/2000

W sprawie wyborów do Komisji Socjalnej przy Urzędzie miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-05-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-05-23

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:18.0