Zarządzenie nr 25/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonych w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 10/3, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr ........................; działka nr 10/6, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr ............................

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numery ksiąg wieczystych

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Dominika Radłowska Zelent

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 08:13:04.0