Zarządzenie nr 253/2018/P

w sprawie odwołania pana Piotra Nycza ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-03

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-25 16:19:23.0