Zarządzenie nr 255/2018/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 232/234, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-23 08:15:27.0